MM Makalua‘O Lāhainā malu i ka ulu ma Maui ke one hānau ‘o Matthew Everard Puakakoililanimanuia Makalua i hānau ‘ia mai ka pūhaka mai ‘o Kaipoleimanu Kahoohanohano Makalua me Matthew Makalua.  He haumana ‘o ia ma ke kula ‘o ‘Iolani i ho‘ouna ‘ia i ka ‘āina ‘ē e ka Mo‘i Kalākaua no ka ho‘ona‘auao ‘ia ‘ana ma ka “Hawaiian Youths Abroad.”

I ka makahiki 1882 ‘o ia i hele ai i ‘Enelani me nā haumāna ‘o Pi‘ianai‘a a me Kamauoha. Ua kapa ‘ia lākou “Nā Keiki Hawai‘i ‘Imi Na‘auao” ma ka nūpepa Ke Koo O Hawaii.  Ma St. Chad’s ‘o ia i hele kula ai ma mua o ka hele ‘ana i ke kula ‘o King’s College. Iā ia maila, ua kūlia ‘o ia ma ke kula a ua eo iā ia nā makana ma nā palapala ho‘okō e like me ka ‘anakomia (anatomy) a me nā kānāwai (medical jurisprudence). He kauka kaha nō ‘o ia, ‘o ka mua loa ‘o ka lāhui Hawai‘i. Ma hope o ka ho‘okāhuli ‘ia ‘ana o ke Aupuni o Hawai‘i, ‘a‘ole ‘o ia i ho‘i hou mai. Ma St. Leonard’s ‘o ia noho ai ma ka hana kauka me kana ‘ohana, ‘o kāna wahine ‘o Anne Dewar a me kāna keiki kane ‘o Matthew James Manuia Makalua Dewar. Ma laila ‘o ia noho ai a i ka hala loa ‘ana.

Me ka mahalo mākou e ho‘ohanohano mau ai i kona inoa ‘o Matthew Makalua, ke kauka kaha mua loa e ha‘aheo mau ai ka lāhui Hawai‘i.  Mahalo pū no ho‘i i ka mō‘ī no kona ‘ike maoli i ke ko‘iko‘i o ka ho‘ona‘auao ‘ia ‘ana i nā ‘ōpio Hawai‘i. E holomua no kākou ma ke kahua i kūkulu mua ‘ia.

~ na Ho‘oleia Ka‘eo  

In recognition of Hawaiian Language Month, POL Policy Assistant Ho‘oleia Ka‘eo offers this story of Matthew Makalua, Hawaiian Scholar Abroad, now believed to be the first western trained physician of Hawaiian ancestry.

 

Additional reading:

Pin It

Blog Roll

Real time web analytics, Heat map tracking